Se incarca...

Garantie Produse

GARANTIA PRODUSELOR
Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate în certificatul de garantie emis de catre vanzator, acestea garanteaza cumparatorului împotriva oricarei non conformitati care poate afecta întreaga sau o parte a bunurilor si serviciilor, cu exceptia uzurii normale, pentru o perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.
Toate bunurile si serviciile comercializate de către vanzator sunt în conformitate cu legile în vigoare si corespund normelor si standardelor pentru care au fost create.

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Noi, SC ALTDEPOZIT SRL, cu sediul social în Galati, Str. Ionel Fernic 17, Jud. Galati, înregistrat la ORC Galati cu Nr. J17/553/2009, avand CUI RO25512901, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din Hotararea Guvernului Nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele car fac obiectul facturilor emise de SC ALTDEPOZIT SRL, la care se refera aceasta declaratie, nu pun în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt în conformitate cu standardele respectate de producator si mentionate în fisa tehnică a produsului.